komunikat - koronawirus

Na podstawie uchwały nr 60/2020 i 71/2020 KR PZD wprowadzamy następujące zasady:

- bezwzględne przestrzeganie i stosowanie się do przepisów i nakazów wydawanych przez władze centralne, lokalne i  sanitarne  w  związku  z  ogłoszeniem  stanu  epidemii,

-  działka nie spełnia warunków odbywania kwarantanny,

-  na działce może przebywać tylko działkowiec i osoby najbliższe,

-  wjazd na teren ogrodu tylko w szczególnych przypadkach,

- urządzanie jakichkolwiek imprez na terenie działki i ogrodów jest zabronione,

- nieprzestrzeganie nakazów związanych ze stanem epidemii będą zgłaszane do Policji, Straży Miejskiej i Inspektora Sanitarnego !!!

                                                                                                                      Zarząd ROD „ELANA”