Opłata za działkę na rok 2018

Opłaty » Opłata za działkę na rok 2018

OPŁATA ZA DZIAŁKĘ  NA ROK 2018 OGRÓD  NR 1, 2, 3, 4, 5

o powierzchni 300m2

 

 

 

 

 

1

Opłata roczna do KR PZD

0,08 zł.x 300

24,00

pln

2

Opłata roczna na rzecz zarządzania ogrodem

0,25 zł. X 300

75,00

pln

3

Składka członkowska  Stowarzyszenia Ogrodowego" ROD ELANA"

 

6,00

pln

4

Zaliczka na wodę  do rozliczenia

 

55,00

pln

5

Stała opłata wodna

 

25,00*

pln

6

Stała opłata energetyczna

 

20,00

pln

7

Wywóz śmieci

 

45,00

pln

8

Fundusz remontowo - gospodarczy

 

20,00

pln

 

  Razem

 

270,00

pln

*

w ogrodzie nr 1 - 21 zł

 

 

 

 

Informacyjnie

 

 

 

 

Ryczałt za wodę bez wodomierza

ogród 1 - 5

250,00

pln

 

 

Opłata za podłączenie energii po raz pierwszy

250,00

pln

 

Ponowne podłączenie energii

30,00

pln

 

 

 

 

 

OPŁATA ZA DZIAŁKĘ  NA ROK 2018 OGRÓD  NR 6  Rogówko

o powierzchni 328m2

1

Opłata roczna do KR PZD

0,08 zł.x 328

26,24

pln

2

Opłata roczna na rzecz zarządzania ogrodem

0,25zł. X 328

82,00

pln

3

Składka członkowska  Stowarzyszenia Ogrodowego" ROD ELANA"

 

6,00

pln

4

Zaliczka na wodę  do rozliczenia

 

20,00

pln

5

Stała opłata energetyczna

 

20,00

pln

6

Wywóz śmieci

 

45,00

pln

7

Fundusz remontowo - gospodarczy

 

20,00

pln

8

Opłata inwestycyjna

 

150,00

pln

 

  Razem

 

369,24

pln

 

 

 

 

 

 

Informacyjnie

 

 

 

 

Ryczałt za wodę bez wodomierza

ogród  6

250,00

pln

 

 

Opłata za podłączenie energii po raz pierwszy

250,00

pln

 

Ponowne podłączenie energii

30,00

pln