Organy ROD

Prawo w PZD » Organy ROD

 

Skład Zarządu ROD „Elana” w Toruniu
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Szymon Papke

Prezes

2.

Ryszard Jaskuła

Wiceprezes

3.

Halina Pracowita

Sekretarz

4.

Marian Dykowski

Skarbnik

5.

Radzisław Stachelek

Członek

6.

Zdzisław Babski

Członek

7.

Rafał Pietrkiewicz

Członek

8.

Stanisław Orlikowski

Członek

 

 

 

 

 

 

9.

Eugeniusz Janus

Członek

 

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej ROD „Elana” w Toruniu

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Kazimierz Szałański

Przewodniczący

2.

Jan Duszek

Z-ca Przewodniczącego

3.

Janina Kwiatkowska

Sekretarz

4.

Jagoda Piotrowska

Członek  

 

 

 

 

                          

 

 

Administracja i kasa:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

 

 

 

1.

Maria Sobecka

Kasjer - administrator

2.

Małgorzata Chojnacka

Kasjer - administrator

 

 

Przewodniczący Kół Ogrodowych

 

Lp.

Imię i nazwisko

Teren

1. Ryszard Jaskuła Ogród Nr 1
2. Eugeniusz Janus
Ogród Nr 2
3. Roman Rudnicki Ogród Nr 3
4. Rafał Pietrkiewicz Ogród Nr 4
5. Stanisław Orlikowski
Ogród Nr 5
6. Radzisław Stachelek 
Ogród Nr 6