Organy ROD

Prawo w PZD » Organy ROD

 

Skład Zarządu ROD „Elana” w Toruniu
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Szymon Papke

Prezes

2.

Ryszard Jaskuła

Wiceprezes

3.

Halina Pracowita

Sekretarz

4.

Stanisław Orlikowski

Skarbnik

5.

Roman Rudnicki

Członek

6.

Marian Pasiński

Członek

7.

Rafał Pietrkiewicz

Członek

8.

Jerzy Grabowski

Członek

 

 

 

 

 

 

9.

Eugeniusz Janus

Członek

 

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej ROD „Elana” w Toruniu

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Kazimierz Szałański

Przewodniczący

2.

Teresa Lipińska

Z-ca Przewodniczącego

3.

Janina Kwiatkowska

Sekretarz

4.

Sławomir Rybacki

Członek  

5.

Wanda Gadziątkowska

Członek  

6.

Józef Czapski

Członek  

 

 

 

Administracja i kasa:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

 

 

 

1.

Żaneta Dalbiak

Kasjer - administrator

2.

Małgorzata Chojnacka

Kasjer - administrator

 

 

Przewodniczący Kół Ogrodowych

 

Lp.

Imię i nazwisko

Teren

1. Ryszard Jaskuła Ogród Nr 1
2. Eugeniusz Janus
Ogród Nr 2
3. Roman Rudnicki Ogród Nr 3
4. Rafał Pietrkiewicz Ogród Nr 4
5. Stanisław Orlikowski
Ogród Nr 5
6. Jerzy Grabowski 
Ogród Nr 6