Plan posiedzeń Zarządu ROD "ELANA" w 2018 roku

Prawo w PZD » Plan posiedzeń Zarządu ROD "ELANA" w 2018 roku

 

Lp.

Data

Godzina

Rodzaj posiedzenia

Odpowiedzialny / uczestnicy

 1.  

10.01.2018

15.00

Posiedzenie Zarządu

Prezes Zarządu / członkowie

 1.  

14.02.2018

15.00

Posiedzenie Zarządu

Prezes Zarządu / członkowie

 1.  

14.03.2018

15.00

Posiedzenie Zarządu

Prezes Zarządu / członkowie

 1.  

04.04.2018

15.00

Posiedzenie Zarządu

Prezes Zarządu / członkowie

 1.  

06.04.2018

15.15

Walne zgromadzenie Ogród nr 1

p. Ryszard Jaskuła / działkowcy

 1.  

09.04.2018

15.15

Walne zgromadzenie Ogród nr 2

p. Eugeniusz Janus / działkowcy

 1.  

11.04.2018

15.15

Walne zgromadzenie Ogród nr 3

p. Marian Dykowski / działkowcy

 1.  

13.04.2018

15.15

Walne zgromadzenie Ogród nr 4 i 5

p. Rafał Pietrkiewicz, p. Stanisław Orlikowski / działkowcy

 1.  

16.04.2018

15.15

Walne zgromadzenie Ogród nr 6

p. Radzisław Stachelek, p. Zdzisław Babski / działkowcy

 1.  

28.04.2018

10.00

Konferencja Delegatów

Prezes Zarządu / delegaci

 1.  

09.05.2018

13.00

lub

15.00

Posiedzenie Zarządu

- Rogówko

Toruń

Prezes Zarządu / członkowie

 1.  

13.06.2018

13.00

lub

15.00

Posiedzenie Zarządu

- Rogówko

Toruń

Prezes Zarządu / członkowie

 1.  

11.07.2018

15.00

Posiedzenie Zarządu

Prezes Zarządu / członkowie

 1.  

08.08.2018

15.00

Posiedzenie Zarządu

Prezes Zarządu / członkowie

 1.  

01.09.2018

11.00-15.00

15.00-22.00

Dzień Działkowca

Zarząd / działkowcy

 1.  

12.09.2018

15.00

Posiedzenie Zarządu

Prezes Zarządu / członkowie

 1.  

10.10.2018

15.00

Posiedzenie Zarządu

Prezes Zarządu / członkowie

 1.  

14.11.2018

15.00

Posiedzenie Zarządu

Prezes Zarządu / członkowie

 1.  

12.12.2018

13.00

15.00

Posiedzenie Zarządu

Spotkanie wigilijne

Prezes Zarządu / członkowie

Zarząd / pracownicy, działkowcy

 

Plan pracy Zarządu zatwierdzony na posiedzeniu
 w dniu 10.01.2018r.