Regulamin KR PZD

Druki dla działkowców » Prawo w PZD » Regulamin KR PZD

W załączeniu Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD z dnia 12 listopada 2015r. uchwalony przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD