Rogówko - inwestycja

W marcu rozpoczęła się modernizacja sieci wodociągowej w naszym ogrodzie nr 6 Rogówko. Wymieniane są  rury na kolejnych alejkach i podłączenia do działek.