Ustawa o ROD

Druki dla działkowców » Prawo w PZD » Ustawa o ROD

W załączeniu ustawa z 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych z późniejszymi zmianami - tekst ujednolicony.