UWAGA - OPŁATY !!!

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady PZD prosimy działkowców o dokonywanie zaliczkowo opłaty za użytkowanie działki za 2020 r w wysokości ubiegłorocznej opłaty. Opłaty nie należy wpłacać w biurze ale wnosić przelewem na konto:

PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Elana”, ul. Klonowa 1, 87-100 Toruń

 Nr rachunku: 12 1090 1506 0000 0000 5002 0243

 SANTANDER BANK POLSKA SA /Toruń

 W tytule opłaty należy podać:  nazwisko, nr działki i nr Ogrodu

 Dokonane przez Państwo opłaty pozwolą na finansowanie bieżcej działalności naszego Ogrodu.

Opłaty wpisowe i inwestycyjne dla nowych użytkowników można także dokonywać przelewem na w/w konto.