UWAGA - OPŁATY !!!

Prosimy działkowców o dokonywanie opłaty za użytkowanie działki za 2020 r w wysokości uzyskanej z biura telefonicznie. tel 690 299 089

Opłaty można  wpłacać w biurze albo wnosić przelewem na konto:

PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Elana”, ul. Klonowa 1, 87-100 Toruń

 Nr rachunku: 12 1090 1506 0000 0000 5002 0243

 SANTANDER BANK POLSKA SA /Toruń

 W tytule opłaty należy podać:  nazwisko, nr działki i nr Ogrodu

 Dokonane przez Państwo opłaty pozwolą na finansowanie bieżcej działalności naszego Ogrodu.

Opłaty wpisowe i inwestycyjne dla nowych użytkowników można także dokonywać przelewem na w/w konto.