wysokość opłaty w 2017 roku

Opłaty » wysokość opłaty w 2017 roku

OPŁATA ZA DZIAŁKĘ  NA ROK 2017 OGRÓD  NR 1, 2, 3, 4, 5

o powierzchni 300m2

 

 

 

 

 

1

Opłata roczna do KR PZD

0,07 zł.x 300

21,00

pln

2

Opłata roczna na rzecz zarządzania ogrodem

0,22zł. X 300

66,00

pln

3

Składka członkowska  Stowarzyszenia Ogrodowego" ROD ELANA"

 

6,00

pln

4

Zaliczka na wodę  do rozliczenia

 

55,00

pln

5

Stała opłata wodna

 

25,00

pln

6

Stała opłata energetyczna

 

20,00

pln

7

Wywóz śmieci

 

40,00

pln

8

Fundusz remontowo - gospodarczy

 

20,00

pln

 

  Razem

 

253,00

pln

 

 

 

 

 

 

Informacyjnie

 

 

 

 

Ryczałt za wodę bez wodomierza

ogród 1 - 5

250,00

pln

 

 

Opłata za podłączenie energii po raz pierwszy

250,00

pln

 

Ponowne podłączenie energii

30,00

pln

 

 

 

 

 

OPŁATA ZA DZIAŁKĘ  NA ROK 2017 OGRÓD  NR 6  Rogówko

o powierzchni 328m2

1

Opłata roczna do KR PZD

0,07 zł.x 328

22,96

pln

2

Opłata roczna na rzecz zarządzania ogrodem

0,22zł. X 328

72,16

pln

3

Składka członkowska  Stowarzyszenia Ogrodowego" ROD ELANA"

 

6,00

pln

4

Zaliczka na wodę  do rozliczenia

 

20,00

pln

5

Stała opłata energetyczna

 

20,00

pln

6

Wywóz śmieci

 

40,00

pln

7

Fundusz remontowo - gospodarczy

 

20,00

pln

8

Opłata inwestycyjna

 

150,00

pln

 

  Razem

 

344,56

pln

 

 

 

 

 

 

Informacyjnie

 

 

 

 

Ryczałt za wodę bez wodomierza

ogród  6

250,00

pln

 

 

Opłata za podłączenie energii po raz pierwszy

250,00

pln

 

Ponowne podłączenie energii

30,00

pln