zmiana godzin urzędowania biura ROD

Od 15.10 2018 do 15.03.2019 biuro ROD "ELANA" będzie czynne w środy w godzinach 10.00 - 15.00, w pozostałe dni bez zmiany tj w poniedziałek i piątek w godzinach 9.00 - 15.00.

                                                             Zarząd ROD "ELANA"