Dzień Działkowca 2014

Nasze Ogrody » Dzień Działkowca 2014

30 sierpnia 2014 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Elana" w Toruniu odbyły się coroczne obchody "Dnia Działkowca". Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Zarządu ROD - p. Szymon Papke, witając przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości, w tym Prezesa Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD - p. Piotra Gadzikowskiego. W programie święta działkowców zarząd zaplanował wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych uczestników. Wśród nich znalazły się takie konkursy jak: 1. konkurs strzelecki z broni pneumatycznej, kategoria dla pań. 2. konkurs strzelecki z broni pneumatycznej , kategoria dla panów, 3. konkurs podnoszenia ciężarka gimnastycznego z podziałem na kategorię dla pań i panów, 4. konkursy dla dzieci i młodzieży. Wszystkie konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem a ich laureaci zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Działkowcy biesiadowali w świetlicy ogrodowej przy zastawionych stołach racząc się pyszną wojskową grochówką z wkładką. Poproszony o zabranie głosu Prezes OZ PZD, przybliżył działkowcom zagadnienia dotyczące konieczności zbierania podpisów pod projektem zmiany ustawy Prawo budowlane jak również zagrożeń płynących z niekorzystnego wyroku NSA dotyczącego istnienia i legalności altan działkowych. Po tym wystąpieniu Prezes ROD "Elana" - p. Szymon Papke przekazał na ręce Prezesa OZ PZD okazjonalny kosz dożynkowy zawierający plony działkowe. Wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki trwała do późnych godzin wieczornych. opracowanie: Sz.P.