Opłaty za działkę

Minął termin wnoszenia opłat za działkę. Działkowcy, którzy nie wnieśli opłaty proszeni są o jak najszybsze uregulowanie zaległości.