Informacja o ogrodach

Wiadomości » Informacja o ogrodach

Ogród nr 1 i 2  

Całkowicie zakończono inwestycje oraz modernizacje sieci wodociągowej.

Ogród nr 3  

W związku z przekazaniem przez Sąd Rejonowy części Ogrodu p. Wronieckiej wystąpiono z wnioskiem do "Energii" o doprowadzenie prądu do II części Ogrodu. Z tego samego powodu dokonuje się modernizacji sieci wodociągowej. Wystąpiono do projektanta w sprawie modernizacji sieci wodociągowej umownie nazwanej "cześć II"

Ogród nr 4 i 5      

Odnaleziono archiwalne dokumenty świadczące o przekazaniu gruntów na rzecz PZD. W tej sytuacji nie powinny wchodzić w "grę" jakiekolwiek inne przekazania.

 Ogród nr 6     

Usunięto zaistniałe awarie, dokonano przeglądu sieci z czego wynika konieczność wszczęcia modernizacji/wymiany sieci. Wykonano kosztorys inwestycji etap 1 - do wglądu u gospodarza ogrodu.  

Ogrody nr 1, 2 i 3  

Instalacja monitoringu ogrodów jest w zakończeniu.