Umowa przeniesienia praw do działki

Druki dla działkowców » Umowa przeniesienia praw do działki

Umowę przeniesienia praw do działki należy wypełnić w 3 egz. i nie podpisywać - podpisy należy złożyć u notariusza.

Opłata za przeniesienie praw do działki:

- opłata członkowska 500 zł 

- opłata inwestycyjna 1700 zł