Oświadczenie - posiadanie innej działki i zamieszkiwanie

Druki dla działkowców » Oświadczenie - posiadanie innej działki i zamieszkiwanie

Oświadczenie wypełnia nowy nabywca działki.