Nowy Zarząd

Informujemy, że wybrano nowego Prezesa ROD "ELANA". Prezesem został dotychczasowy Wiceprezes Ryszard Jaskuła. Uzupełniono również skład Zarządu o działkowca z Ogrodu nr 2, członkiem zarządu został Pan Andrzej Cichowicz.