Umowa darowizny

Druki dla działkowców » Umowa darowizny

Umowę darowizny przeniesienia praw do działki należy wypełnić w 3 egz. i nie podpisywać - podpisy należy złożyć u notariusza.

Opłata za przeniesienie praw do działki:

- opłata członkowska  - 500 zł dla osoby bliskiej

- opłata członkowska 500 zł i opłata inwestycyjna 1700 zł dla osoby obcej