Nr konta bankowego

Opłaty za działkę  » Opłaty  » Nr konta bankowego

Opłaty należy uiszczać u kasjera ogrodu lub dokonując przelewu bankowego:

 PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Elana”, ul. Klonowa 1, 87-100 Toruń

 Nr rachunku: 12 1090 1506 0000 0000 5002 0243

 SANTANDER BANK POLSKA SA /Toruń

 W tytule opłaty należy podać:  nazwisko, nr działki i nr ogrodu