Oplaty za 2022rok

Termin opłaty za działkę za 2022 rok  do 30 czerwca.

Stawki opłat