rębakowanie 2023r.

Uwaga działkowcy  

 

W związku z rębakowaniem gałęzi prosimy o zgłaszanie do biura ROD „ELANA”  zapotrzebowania na rębakowanie gałęzi i konarów (bez korzeni !!) podając nr działki i Ogrodu. Nie ma w tym roku zbierania gałęzi
w jednym miejscu, rębak będzie podjeżdżał pod zgłoszoną działkę. Zrębki działkowiec będzie musiał zagospodarował we własnym zakresie.

 

Termin zgłaszania:  do 25.10.2023

 

Termin rębakowania będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń.

 

Biuro tel. 690 299 089, 56 610 6766 lub email rod.elana.torun@gimail.com