wymiana dachu - budynek świetlicy "Baronówka"

Zarząd ROD "ELANA" informuje że wymieniono dach na świetlicy, zdjęto azbest a założono blachodachówkę. Koszt wyniósł ponad 155 tys zł w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Działanie : 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, tytuł praojektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodow działkowych w wysokości 44 932,47 zł.