Przeniesienie praw do działki - opłaty

Opłaty » Przeniesienie praw do działki - opłaty

Przeniesienie praw do działki na innego użytkownika.

-  jednorazowa opłata przy otrzymaniu praw do dzierżawy działki  -  600 zł 

- opłata inwestycyjna  -  1700

Razem: 2 300 zł

Przeniesienie praw do działki - umowa darowizny

- jednorazowa opłata przy otrzymaniu praw do dzierżawy działki  -  600

Druki znajdują się w zakładce: Prawo PZD